nh-kerk-lisse

NH Kerk Lisse

N.H. Kerk, Heereweg 250, Lisse

Omstreek 1250 stichtte Graaf Willem II een kapel aan “de groene weijde van Lis”. In 1460 wordt de kapel door Paus Pius II verheven tot parochiekerk Sinte Agatha. Het is niet met zekerheid te zeggen of deze kapel op dezelfde plek stond, maar wel is zeker dat de huidige kerk gebouwd is op restanten van de oude parochiekerk. De kerk is gesitueerd op een hoge binnenduin. Tijdens de 80-jarige oorlog, zo rond 1573/74 werd de kerk flink verwoest. De kerk is later gerestaureerd en een gereformeerde kerk geworden.

Deze gereformeerde kerk blijft tot aan de Franse tijd (1795) de enige officieel erkende christelijke kerk en pas vanaf 1826 heet wat oorspronkelijk de gereformeerde kerk heette, de Nederlands Hervormde Kerk.

De kerk ondergaat in de decennia die volgen, meerdere restauraties. In 1915 wordt de petroleumverlichting vervangen door gaslicht die in 1922 weer vervangen door elektrisch licht. In 1924 vindt een nog uitgebreide verbouwing plaats. De noordelijke zijvleugel wordt aangebouwd. De reden hiervoor is om het ontstane plaatsgebrek op te kunnen vangen. In 2002-2003 vindt er weer een grote verbouwing plaats. Er worden dan plaatsen opgeofferd voor bredere gangpaden en voor een toiletgroep.

De kerk met het omliggende kerkhof, de kerkhofmuur en de kosterswoning vormen een prachtig geheel. Zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van de kerk is goed te zien dat het geheel ontstaan is in verschillende tijden. De kerk is nu in eigendom van Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Het kerkbestuur in Lisse zorgt er voor dat ook niet-leden de kerk van binnen kunnen bekijken. Er zijn regelmatig concerten maar ook openstellingen waarbij ook rondleidingen gegeven worden.

Geef een antwoord