Categoriearchief: Dorpen

Noordwijk – Bloemenbadplaats van Nederland

Gemeente Noordwijk

Noordwijk, 150 jaar badplaats

Op 1 januari 2019 zijn de toenmalige gemeenten Noordwijkerhout en Noordwijk gefuseerd tot Gemeente Noordwijk.  De Zuid-Hollandse gemeente Noordwijk  telt sindsdien ongeveer 41.000 inwoners. De kern Noordwijk telt ruim 25.000 inwoners. Het jaar 2016 stond in het teken van Noordwijk, 150 jaar badplaats. Van oudsher was Noordwijk een vissersdorp. Het dorp kent twee dorpskernen; Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen. De oude kern van Noordwijk-Binnen straalt nog de rust uit van vroegere eeuwen. Wandelend in de omgeving van de Voorstraat en het Lindenplein, waan je je in lang vervlogen tijden. Hier vind je eeuwenoude kleine arbeiderswoningen en prachtige monumentale villa's, oude dorpspompen, een muziekkapel en de twee grote kerken van Noordwijk die van veraf de oude dorpskern markeren.

Ten zuiden van Noordwijk-Binnen ligt nog een buurtschap, De Klei genaamd. Tot in de 19e eeuw was vooral de visserij belangrijk voor het dorp. Daarna is het toerisme voor de inwoners van Noordwijk de belangrijkste bron van inkomsten geworden. Jaarlijks overnachten meer dan 1 miljoen mensen in Noordwijk. Langs de boulevard van Noordwijk zijn vele hotels en restaurants gevestigd en er is een groot aanbod aan uitgaansgelegenheden. De winkelstraat in Noordwijk aan Zee kent al jarenlang een zondagsopenstelling en Noordwijk behoort tot één van de rijkste stukjes van Nederland. Op de lijst van 50 rijkste wijken in Nederland staat Noordwijk op nummer 12. Met name in de villawijk de Zuidduinen staan prachtige villa's in het duinlandschap. Het Noordwijks dialect, wat sterkt lijkt op het Katwijks en Schevenings wordt nog maar door een klein gedeelte van de autochtone bevolking gesproken.

Waarschijnlijk woonden er rond 2000 jaar voor Christus al mensen op de plek die we nu Noordwijk-Binnen noemen. Rond het jaar 1200 werd Noordwijk aan Zee voor het eerst bewoond, vermoedelijk door vissers. Jeroen van Noordwijk, een Schotse Benedictijner monnik deed missiewerk en bouwde rond 850 een kapel in Noordwijk. Enkel jaren later werd hij door de Noormannen gevangen genomen en later onthoofd. Rond het jaar 980 werd er ter ere van hem een Romaanse kapel gebouwd die in 1303 vervangen werd door een stenen kerk die later werd vervangen door de Sint Jeroenskerk. In 889 ontving de Graaf van West-Frisia een brief van de koning van Lotharingen waarin stond dat hij Northgo (de oude naam van Noordwijk) in onderpand zou krijgen. Northgo betekende 'Go (of gouw) ten noorden', wat stond voor zoiets als 'woonplaats ten noorden van de Rijn'. De bisschop van Utrecht verklaarde Noordwijk tot bedevaartsoord in 1429. De vermoedelijke schedel van Sint Jeroen was de belangrijkste relikwie. Door een grote brand in Noordwijk-Binnen in het jaar 1450 werd de kerk volledig verwoest. De Reformatie in de 16e eeuw maakte een einde aan Noordwijk als bedevaartsoord.

Lekker uitwaaien op het strand, lekker uitgaan, genieten van culinaire hoogstandjes, verblijven op een camping aan de kust of in een luxe 5-sterren hotel, het kan allemaal in Noordwijk. Niet voor niets al 150 jaar de mooiste badplaats van Nederland!Booking.com

Hillegom – Dorp met een rijke historie

Gemeente HillegomDe meest noordelijke gemeente van de Duin- en Bollenstreek

Hillegom is een dorp met ruim 21.000 inwoners. In tegenstelling tot sommige andere dorpen in de Bollenstreek zijn er rondom Hillegom weinig bollenvelden verloren gegaan ten koste van woningbouw. De naam Hillegom komt voort uit het in oude archiefstukken vermelde Hilleghem. Heem staat voor woonplaats en het is waarschijnlijk dat Hille een verbastering is van een persoonsnaam als Hildegard of Hildebert. De betekenis zou dan zijn Huis van Hille. Het dorp is in de vroege Middeleeuwen ontstaan rondom de Maartenskerk, de Houttuin en de Hof van Hillegom.

De Hillegommers hielden zich aanvankelijk bezig met akkerbouw en veeteelt. In de 17e en 18e eeuw begon men groente, fruit en kruiden te verbouwen en voeren er dagelijks schuiten naar de markten in Leiden en Amsterdam. In deze tijd werden er ook in Hillegom mooie buitenplaatsen gesticht. Helaas zijn deze in de loop van de tijd in verval geraakt en uiteindelijk met de grond gelijk gemaakt. Vanaf het midden van de 19e eeuw heeft de bloembollenteelt veel welvaart met zich meegebracht. De prachtige bloemenvelden rondom Hillegom en het jaarlijkse bloemencorso trekken jaarlijks vele toeristen naar het dorp.

In de beginjaren van de Nederlandse televisie werden er veel opnames gemaakt van shows en optredens in de grote zaal van Treslong. In 1964 deden The Beatles er een playback-TV optreden voor de VARA. In 2005 is het complex gesloopt en is de nieuwe woonwijk 'De Marel' op het terrein gebouwd.Booking.com

Teylingen – Voorhout, Sassenheim en Warmond

Molen Hoop doet Leven - Voorhout

Teylingen: Voorhout, Sassenheim en WarmondGemeente Teylingen

Op 1 januari 2006 zijn de voormalige gemeenten Voorhout, Sassenheim en Warmond samen opgegaan in de Gemeente Teylingen. De naam Teylingen is afgeleid van Slot Teylingen, de ruïne in buurtschap Teijlingen, nabij Sassenheim. Ondanks de samenvoeging hebben de drie dorpen duidelijk hun eigen identiteit weten te bewaren.

Voorhout is een dorp met ongeveer 15.000 inwoners. In 1988 vierde het dorp haar 1000-jarig bestaan. De oude naam van Voorhout is Foranholte waarvan het tweede deel van de naam -holte (hout) een verwijzing is naar het duingebied dat in vroegere tijden zeer bosrijk moet zijn geweest. In het verleden verdienden de meeste inwoners hun geld met de bloembollenteelt. Tegenwoordig is dat nog maar een klein percentage van de inwoners. De meeste mensen met een baan werkt nu buiten de dorpsgrenzen. Voorhout is de geboorteplaats van medicus, botanicus, natuurkundige, scheikundige, filosoof, rector magnificus en hoogleraar Herman Boerhaave (1668-1738). In het hart van het dorp staat nog zijn geboortehuis, het Boerhaavehuis. Gravin van Holland en Henegouwen, Jacoba van Beieren (1401-1436) heeft enkele jaren in het Slot Teylingen gewoond. Ook keeper Edwin van der Sar is geboren in Voorhout.

Sassenheim is qua inwoneraantal ongeveer even groot als Voorhout. De kuststrook waar Sassenheim aan ligt, is één van de oudst bewoonde delen van Holland. In de vroege Middeleeuwen bestond de bevolking voornamelijk uit Angelen en Saksen, Germaanse volkeren die zich in de streek vestigden. Dit verklaart mogelijk de naam Sassenheim: heim of woonplek van Saksen. Ook Sassenheim is tot bloei gekomen door de bloembollenteelt, maar evenals in Voorhout zijn in Sassenheim nog maar weinig mensen 'in de bollen' werkzaam. In de 17e en 18e eeuw bouwden rijke kooplieden grote herenhuizen in Sassenheim. Langs de hoofdstraat van Sassenheim staan nog enkele fraaie villa's uit die tijd. Ook stichtten zij fraaie buitenplaatsen zoals Huis ter Leede en het Oude Koningshuys. Sassenheim heeft zich ontwikkeld tot industrie- en forensengemeente.

Warmond is een welvarend dorp met ongeveer 5.000 inwoners gelegen op een oude strandwal aan de Kagerplassen. De strandwal loopt parallel aan de Leede die verbonden is met de Oude Rijn via enkele kanalen. Evenwijdig aan de Leede lopen de Herenstraat en de Dorpsstraat die op hun beurt weer aan elkaar verbonden worden door vele kleine steegjes, ook wel 'dammen' genoemd. Het polderland dat aan de oostkant van de Kagerplassen ligt, is enkel over het water of via het grondgebied van andere buurgemeenten te bereiken. In de middeleeuwen telde Warmond maar liefst zes kastelen. Alleen het Huys te Warmont met het daaromheen liggende landgoedbos is bewaard gebleven. In het dorp staan nog een aantal oude boerderijen en bijzondere huizen. Rondom de Kagerplassen staan meerdere oude molens. Voordat ook in Warmond de bollenteelt opkwam, was vooral de agrarische sector de belangrijkste bron van inkomsten. Nog steeds een bron van inkomsten en onverminderd populair in Warmond is de watersport. De Kagerplassen zijn hiervoor natuurlijk uitermate geschikt. Bioloog en schrijver Maarten 't Hart woont in Warmond en kunstschilder Jan Steen (1626-1679) heeft in Warmond gewoond.Booking.com

Lisse – Centrum van de Bollenstreek

Gemeente LisseLisse, met de buurtschappen De Engel en Halfweg en natuurlijk de Keukenhof, vormen het centrum van de Bollenstreek

Lisse telt zo'n 23.000 inwoners (2006). In 1998 vierde Lisse haar 800-jarig bestaan. Mogelijk is het dorp al veel ouder. In een document uit 1198 wordt voor het eerst Lis genoemd wat waarschijnlijk voortkomt uit pallisade of verschansing. De naam van het plein midden in Lisse met de naam het Vierkant verwijst naar zo'n verschansing. In de middeleeuwen leefde de Lissenaren van landbouw, veeteelt en turfsteken. Pas later begon de bloembollencultuur vorm te krijgen in en rond Lisse. Er werden meer en meer duinen afgegraven ten behoeve van de bloembollenteelt. De zandgronden bleken, als ze tenminste goed bemest werden, ideaal voor de bloembollenteelt. Dit zorgde voor werkgelegenheid en grote welvaart voor de bevolking van Lisse. De bloembollenvelden rondom Lisse, de Keukenhof en het jaarlijkse Bloemencorso trekken ieder jaar vele toeristen uit binnen- en buitenland naar Lisse en omstreken.

Keukenhof is de mooiste bloementuin ter wereld en wordt jaarlijks door honderdduizenden mensen bezocht. De laatste jaren zijn de bezoekersaantallen zelfs over de 1 miljoen gegaan. De Keukenhof maakt deel uit van het Landgoed Keukenhof waar ook het Kasteel Keukenhof staat. In 1642 werd een hofstede gebouwd met de naam 'Keukenhof' in de keukentuin van Slot Teylingen. De opbrengst van dit duingebied zoals wild, vee, kruiden en bessen waren bestemd voor de keuken van Slot Teylingen. In 1857 werd het park opnieuw ingericht door tuinarchitecten Zocher & zn die ook het Vondelpark in Amsterdam hebben ontworpen. De officiële opening van de bloemententoonstelling vond plaats in 1950. In 2003 overleed de laatste kasteelheer van Kasteel Keukenhof. Sindsdien heeft de Stichting Kasteel Keukenhof de verantwoordelijkheid over de instandhouding en de exploitatie van het landgoed van meer dan 280 hectare grond en de 18 rijksmonumenten die er op staan. In de bloemtuin staan meer dan 7 miljoen krokussen, narcissen, lelies, tulpen, hyacinten en andere bolgewassen. Er worden rondleidingen gegeven en je kunt vanuit Keukenhof met een fluisterboot een tochtje maken tussen de bollenvelden door. In 2017 is Keukenhof open van 22 maart tot en met 13 mei 2018. Het Bloemencorso is op zaterdag 21 april 2018.Booking.com