Categoriearchief: Bezienswaardigheden Voorhout

Het Overbosch

Het Overbosch, Rijnsburgerweg 3, 2215 RA Voorhout

Het Overbosch is circa 2,5 hectare groot, en ligt in de driehoek tussen de Leidsevaart en de Rijnsburgerweg. Het Overbosch heeft een geschiedenis die teruggaat tot begin 1600.

In die tijd strekte “De Wildernisse van Hollandt” zich uit van Alkmaar tot Leiden. Door de aanleg van weiden, akkers, kap, drooglegging, wegen en bebouwing is daar nog weinig van over. Slechts twee stukken welgeteld: het Keukenhofbos, deels eigendom van Stichting Landgoed Keukenhof en deels in eigendom van het Zuid-Hollands Landschap en het Overbosch. Heel vroeger werden er in het Overbosch missen opgedragen en processies gehouden door de broeders van de BNS (Bisschoppelijke Nijverheidsschool-1923), vroeger klein seminarie Hageveld geheten.

Ruimtelijke ontwikkelingsplannen bedreigden in 2011 het voortbestaan van het Overbosch. Dankzij spontane protesten van de bevolking werden deze plannen drastisch aangepast, zodat het historische Overbosch behouden kon blijven. Nog datzelfde jaar werd de Stichting Vrienden van het Overbosch opgericht. Deze stichting verzorgt het onderhoud van het Overbosch en overlegt met de verschillende instanties over het behoud van dit prachtige stukje natuur.

Het Overbosch is weer een vanzelfsprekende plek worden die natuurliefhebbers de moeite van een bezoekje waard vinden. Een herstelplan geeft het bos weer zijn oorspronkelijke luister terug en een gericht onderhoudsprogramma voorkomt dat het bos afglijdt. Dankzij een kleischelpenpad is het bos ook goed toegankelijk voor rolstoelen, rollators en scootmobielen.

Ieder jaar wordt in het derde weekend van augustus de evenementen 'Kunst in 't Overbosch' en 'Kunst voor Kids' gehouden. De toegang is daarbij gratis.

Molen Hoop doet Leven Voorhout

Molen Hoop doet Leven, langs de Leidsevaart, hoek 1e Elsgeesterweg, Voorhout

Deze poldermolen stond oorspronkelijk in Rijnsburg en werd daar gebruikt voor de bemaling van de polder Kamphuizen. De molen is een zogenaamde grondzeiler. Omdat door de uitbreiding van de bloemenveiling Flora geen ruimte meer was voor de molen in Rijnsburg, werd deze verplaatst in 1999 naar de polder Elsgeest. De molen bemaalt nu op vrijwillige basis de polder Elsgeest en is eigendom van de Rijnlandse Molenstichting. De molen is meestal op zaterdagen van 12 tot 15 uur te bezoeken.

Sint Bartholomeüs Voorhout

Sint Bartholomeüskerk, Herenstraat 47, Voorhout

In het centrum van Voorhout staat de Sint Bartholomeüskerk. Deze neogotische kerk is gewijd aan de apostel Bartholomeüs. De kerk is gebouwd in 1873 nadat de toren van de vorige kerk was afgebrand als gevolg van blikseminslag. Het duurde tot 1881 voordat het katholieke deel van de kerk en de toren werden afgebroken en er een nieuwe kerk gebouwd werd.

Tijdens de Reformatie werd een deel van de kerk door de protestanten toegeëigend. Dit deel staat er nog steeds en staat nu bekend als de Kleine Kerk. Aan de zijkant van beide kerken ligt een begraafplaats. Het deel aan de kant van de Kleine Kerk is de protestantse begraafplaats. Naast de Bartholomeüskerk ligt de katholieke begraafplaats en daarnaast de gemeentelijke begraafplaats.

In de Tweede Wereldoorlog is de kerk ternauwernood ontsnapt aan een Brits bombardement. De Britten dachten dat de bezetter de toren mogelijk als uitkijkpost gebruikte. De bom belandde in een achtertuin, tussen de huidige Herenstraat en de Irenestraat. In 1973 is de kerk ingrijpend gerestaureerd.

In 2008 vonden er opnieuw restauratiewerkzaamheden plaats waarbij de haan van de toren verdween. Als vervanging werd een torenhaan geplaatst die afkomstig was van de Haagse Onze Lieve Vrouwe van Goede Raad-kerk. Deze kerk was in 1945 door een bombardement compleet verwoest. In 2008 werd de vermiste haan tijdens grondwerkzaamheden aan de Oosthoutlaan teruggevonden.

Tot 2008 bevond zich voor de kerk een diepe vijver. Deze heeft plaatsgemaakt voor een ondiep basin met een fontein en op de bodem een mozaïekafbeelding van de heilige Bartholomeüs.

Aan de oostzijde van de kerk ligt het Boerhaavehuis. Sinds 2012 is het kerkgebouw eigendom van de fusieparochie Sint Maarten.

Ruïne van Teylingen Voorhout – Parel van Teylingen

Ruïne van Teylingen, Teylingerlaan 13-15, Voorhout

De Ruïne van Teylingen, Parel van Teylingen, is wat overgebleven is van het 13e eeuwse Slot Teylingen. De heren van Teylingen, verwant aan het grafelijk huis, worden voor het eerst genoemd in 1143. Als in 1282 dit geslacht in de mannelijke lijn uitsterft, vervalt het kasteel aan de grafelijkheid. Het Slot krijgt dan de functie van houtvesterij en jachtslot.

De bekendste bewoner van het Slot was de Hollandse gravin Jacoba van Beieren. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog raakt het Slot zwaar beschadigd. In 1572 valt het ten prooi aan de Spanjaarden tijdens de belegering van Haarlem en Leiden. Wat rest is een bouwval. Na 1605 worden er herstelwerkzaamheden uitgevoerd en wordt het Slot voornamelijk als gevangenis gebruikt. In 1676 brand de woontoren in zijn geheel uit. In 1857 wordt de ruïne bij openbare verkoop verworven door twee jonkheren Van Teylingen. In 1889 wordt het Slot aan het Rijk geschonken.

Eind twintigste eeuw is de ruïne opgeknapt en is de gracht, die gedeeltelijk was gedempt, weer hersteld. Sinds 1 juni 2013 wordt de ruïne beheerd door de Stichting Beheer Kasteel Teylingen. Voor informatie omtrent bezoek en openingstijden: http://kasteelteylingen.nl/algemene-informatie/