Overbosch Voorhout

Het Overbosch

Het Overbosch, Rijnsburgerweg 3, 2215 RA Voorhout

Het Overbosch is circa 2,5 hectare groot, en ligt in de driehoek tussen de Leidsevaart en de Rijnsburgerweg. Het Overbosch heeft een geschiedenis die teruggaat tot begin 1600.

In die tijd strekte “De Wildernisse van Hollandt” zich uit van Alkmaar tot Leiden. Door de aanleg van weiden, akkers, kap, drooglegging, wegen en bebouwing is daar nog weinig van over. Slechts twee stukken welgeteld: het Keukenhofbos, deels eigendom van Stichting Landgoed Keukenhof en deels in eigendom van het Zuid-Hollands Landschap en het Overbosch. Heel vroeger werden er in het Overbosch missen opgedragen en processies gehouden door de broeders van de BNS (Bisschoppelijke Nijverheidsschool-1923), vroeger klein seminarie Hageveld geheten.

Ruimtelijke ontwikkelingsplannen bedreigden in 2011 het voortbestaan van het Overbosch. Dankzij spontane protesten van de bevolking werden deze plannen drastisch aangepast, zodat het historische Overbosch behouden kon blijven. Nog datzelfde jaar werd de Stichting Vrienden van het Overbosch opgericht. Deze stichting verzorgt het onderhoud van het Overbosch en overlegt met de verschillende instanties over het behoud van dit prachtige stukje natuur.

Het Overbosch is weer een vanzelfsprekende plek worden die natuurliefhebbers de moeite van een bezoekje waard vinden. Een herstelplan geeft het bos weer zijn oorspronkelijke luister terug en een gericht onderhoudsprogramma voorkomt dat het bos afglijdt. Dankzij een kleischelpenpad is het bos ook goed toegankelijk voor rolstoelen, rollators en scootmobielen.

Ieder jaar wordt in het derde weekend van augustus de evenementen 'Kunst in 't Overbosch' en 'Kunst voor Kids' gehouden. De toegang is daarbij gratis.