molen-hoop-doet-leven-voorhout

Teylingen – Voorhout, Sassenheim en Warmond

Molen Hoop doet Leven - Voorhout

Teylingen: Voorhout, Sassenheim en WarmondGemeente Teylingen

Op 1 januari 2006 zijn de voormalige gemeenten Voorhout, Sassenheim en Warmond samen opgegaan in de Gemeente Teylingen. De naam Teylingen is afgeleid van Slot Teylingen, de ruïne in buurtschap Teijlingen, nabij Sassenheim. Ondanks de samenvoeging hebben de drie dorpen duidelijk hun eigen identiteit weten te bewaren.

Voorhout is een dorp met ongeveer 15.000 inwoners. In 1988 vierde het dorp haar 1000-jarig bestaan. De oude naam van Voorhout is Foranholte waarvan het tweede deel van de naam -holte (hout) een verwijzing is naar het duingebied dat in vroegere tijden zeer bosrijk moet zijn geweest. In het verleden verdienden de meeste inwoners hun geld met de bloembollenteelt. Tegenwoordig is dat nog maar een klein percentage van de inwoners. De meeste mensen met een baan werkt nu buiten de dorpsgrenzen. Voorhout is de geboorteplaats van medicus, botanicus, natuurkundige, scheikundige, filosoof, rector magnificus en hoogleraar Herman Boerhaave (1668-1738). In het hart van het dorp staat nog zijn geboortehuis, het Boerhaavehuis. Gravin van Holland en Henegouwen, Jacoba van Beieren (1401-1436) heeft enkele jaren in het Slot Teylingen gewoond. Ook keeper Edwin van der Sar is geboren in Voorhout.

Sassenheim is qua inwoneraantal ongeveer even groot als Voorhout. De kuststrook waar Sassenheim aan ligt, is één van de oudst bewoonde delen van Holland. In de vroege Middeleeuwen bestond de bevolking voornamelijk uit Angelen en Saksen, Germaanse volkeren die zich in de streek vestigden. Dit verklaart mogelijk de naam Sassenheim: heim of woonplek van Saksen. Ook Sassenheim is tot bloei gekomen door de bloembollenteelt, maar evenals in Voorhout zijn in Sassenheim nog maar weinig mensen 'in de bollen' werkzaam. In de 17e en 18e eeuw bouwden rijke kooplieden grote herenhuizen in Sassenheim. Langs de hoofdstraat van Sassenheim staan nog enkele fraaie villa's uit die tijd. Ook stichtten zij fraaie buitenplaatsen zoals Huis ter Leede en het Oude Koningshuys. Sassenheim heeft zich ontwikkeld tot industrie- en forensengemeente.

Warmond is een welvarend dorp met ongeveer 5.000 inwoners gelegen op een oude strandwal aan de Kagerplassen. De strandwal loopt parallel aan de Leede die verbonden is met de Oude Rijn via enkele kanalen. Evenwijdig aan de Leede lopen de Herenstraat en de Dorpsstraat die op hun beurt weer aan elkaar verbonden worden door vele kleine steegjes, ook wel 'dammen' genoemd. Het polderland dat aan de oostkant van de Kagerplassen ligt, is enkel over het water of via het grondgebied van andere buurgemeenten te bereiken. In de middeleeuwen telde Warmond maar liefst zes kastelen. Alleen het Huys te Warmont met het daaromheen liggende landgoedbos is bewaard gebleven. In het dorp staan nog een aantal oude boerderijen en bijzondere huizen. Rondom de Kagerplassen staan meerdere oude molens. Voordat ook in Warmond de bollenteelt opkwam, was vooral de agrarische sector de belangrijkste bron van inkomsten. Nog steeds een bron van inkomsten en onverminderd populair in Warmond is de watersport. De Kagerplassen zijn hiervoor natuurlijk uitermate geschikt. Bioloog en schrijver Maarten 't Hart woont in Warmond en kunstschilder Jan Steen (1626-1679) heeft in Warmond gewoond.Booking.com

Geef een antwoord